Jesteś w:
Strona Główna
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt
28.08.2014


Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 będą uczęszczać do klasy trzeciej Technikum, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej przeznaczonej na zakup podręczników szkolnych. Ta forma wsparcia finansowego jest adresowana do uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni zadeklarują za mi ...


26.08.2014


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Miasta Wisły odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. o godz. 10.00 . Zbiórka wszystkich uczniów na sali gimnastycznej o godz. 9.30. Obowiązuje strój galowy. ...


25.08.2014


Wyniki egzaminu oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) od godz. 7.15 Odbioru świadectw dokonuje osobiście absolwent lub osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnie upoważnienia - ...


19.08.2014


OD 17.07.2014 DO 29.08.2014 DO GODZ. 9.00 - termin dostarczenia do szkoły podania o przyjęcie do klasy pierwszej oraz potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego plus dodatkowe kryteria zgodnie z regulaminem rekrutacji ) ...